www.zveziemta.skHydraulické hadice

Vyrábame hadice pre hydraulické obvody nízkotlaké, vysokotlaké a špeciálne (napr. extrémne teploty a tlaky), ktoré armujeme podľa noriem vychádzajúcich z SAE a DIN.Hadice dodávame podľa požiadavky. Dodacie lehoty u bežných hadíc a koncoviek sa pohybujú medzi 1a 10 dňami podľa objednaného množstva.


Dokážeme vyrobiť hadicu podľa vašich pedstáv, hadicu si môžete navrhnúť a nechať naceniť podľa uvedeného formulára. Pokial by ste neboli s cenou spokojný stačí nás kontaktovať. Objednať hadicu je možné až po prepočte vami navrhnutej hadice.


Postup pri navrhovaní / objednávaní hadice:

     - Vyberte koncovky hadice Koncovka1 a Koncovka2
     - Vyberte typ hadcie
     - Celkovú dĺžku
     - Polomer hadice
     - Stlačte "POKRAČOVAŤ"
     - Po prepočítaní ja možné hadicu objednať, alebo nechať prepočítať.
     - V prípade prepočítania je potrebné zadať e-mail.